Επιστροφές

Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο σε περίπτωση αποστολής λανθασμένης παραγγελίας.