Λιαστή ντομάτα zip

Λιαστή ντομάτα
Η λιαστή μας ντομάτα είναι αρωματική με πλούσια και βαθιά γεύση. Έχει λίγο αλάτι και χαρακτηριστική οξύτητα.